Посольство України у Південно-Африканській Республіці

Київ 19:40

Тарифи консульського збору

Тарифи консульського збору, які діють з 01 вересня 2019 року

 

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

 Посольством України в Південно-Африканській Республіці

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Найменування консульських дій

 

 

Тарифна ставка

у рандах ПАР (R)

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина УКраїни для виїзду за кордон

620

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

1380

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

460

4

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

460

5

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

310

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

1230

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

2300

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

460

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

460

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

460

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

460

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

460

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

1230

9

Оформлення виходу з громадянства України

4610

10

Перевірка належності до громадянства України

460

11

Видача довідки про належність/неналежність до громадянства України

310

12

Оформлення документів про залишення на постійне місце проживання за кордоном

3070

13

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

6140

 

ІIІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

1000

 

 

дворазової                                                                              

1000

 

 

багаторазової

1000

 

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

1000

 

 

дворазової

1000

 

 

багаторазової

1000

 

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

багаторазової

1000

 

*

 

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

     

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Витребування документа та його видача

310

2

Витребування документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом, та його видача

770

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) 

460

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

770

3

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

1540

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Державна реєстрація шлюбу

1540

2

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

2.1

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

2300

2.2

- на підставі рішення суду

2460

2.3

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними 

460

3

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

1540

4

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

3070

5

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

460

6

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

770

7

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

770

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

- дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

- іншим особам

 

 

 

1 % суми договору, не нижчої дійсної  вартості транспортного засобу, іншої  самохідної машини, механізму, але не  менше 50 дол. США або 770 рандів  ПАР;

 5 % суми договору, не нижчої дійсної  вартості транспортного засобу, іншої  самохідної машини, механізму, але не  менше 400 дол. США або 6140 рандів  ПАР

 

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 1 % суми договору, але не менше 20  дол. США або 310 рандів ПАР

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

680

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

460

920

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

460

920

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

 консульський збір визначається за  ставками, передбаченими підпунктами  “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

460

є)

- посвідчення заповітів

460

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

1540

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

 0,5 % суми спадщини, але не менше 100  дол. США або 1540 рандів ПАР

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

460

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

150

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

310

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

620

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

620

150

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

310

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

310

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

310

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

310

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

 0,5 % загальної вартості за кожен  місяць зберігання, що почався, але  не менше 25 дол. США або 380 рандів ПАР і не більше 200 дол.  США або 3070 рандів ПАР

 

14

Прийняття на зберігання документа

 15 дол. США або 200 рандів ПАР за  кожен місяць зберігання, що почався

 

15

Вчинення виконавчих написів

 1 % суми, що стягується, або 1 %  вартості майна, яке підлягає  витребуванню, але не менше 15 дол.  США або 230 рандів ПАР і не більше  200 дол. США або 3070 рандів ПАР

 

16

Вчинення морських протестів

2300

17

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

310

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

460

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

2300

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

770

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки

460

 

ТЕРМІНИ ВЧИНЕННЯ КОНСУЛЬСЬКИХ ДІЙ:

 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – десять робочих днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи та сплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до п’яти робочих днів.

 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Термін - у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки, з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином заяви-анкети, необхідних документів та сплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

 

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

7. Прийняття на консульський облік.
Прийняття на тимчасовий консульський облік здійснюється в день подачі необхідних документів.
Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.


Консульський відділ Посольства України в Південно-Африканській Республіці
Керівник: Синельников Андрій Ігорович
Консул
Адреса: 398 Marais Str., Brooklyn 0181, Pretoria. Переглянути на мапі
Телефон: (2712) 010-0745, дод. 105
Факс: (2712) 460-1944
Ел. пошта: consul_za@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок з 15:00 до 17:00

Вівторок з 9:00 до 12:00

Середа з 9:00 до 11:00 - прийом для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Четвер з 15:00 до 17:00

П'ятниця з 9:00 до 12:00 

Графік консульського прийому громадян у липні 2019 року

Документи подаються особисто. Документи, надіслані поштою, будуть залишені без розгляду.

Телефонні дзвінки з консульських питань приймаються:

  • у Понеділок, Четвер: з 09:00 до 13:00
  • у Вівторок, Середу та П'ятницю: з 14:00 до 17:00

крім вихідних та святкових днів.

Інформацію та роз’яснення щодо переважної більшості питань консульського характеру, які виникають у громадян, розміщено у розділі веб-сайту Посольства «Консульські питання», зокрема, у підрозділах «Часті питання» та «Поради подорожуючим».

У телефонному режимі здійснюється:
- роз’яснення з питань, інформація стосовно яких відсутня на сайті Посольства;
- надання консультацій щодо порядку дій у випадках потрапляння громадян України у проблемні/скрутні ситуації.

Звернення громадян з консульсько-правових питань також приймаються на електронну адресу: consul_za@mfa.gov.ua

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприймальний час.

Межі консульського округу:

Південно-Африканська Республіка, Ботсвана, Замбія, Зімбабве, Лесото, Маврикій, Мадагаскар, Мозамбік, Намібія, Свазіленд

 

Почесне Консульство України в Республіці Маврикій (м. Порт-Луї)

Почесний консул - Абдул Махабуб Куріман

Адреса: Royal Road, St Julien, Union Flacq, Mauritius.C/O

Телефон/факс: +230 4128710 (роб), мобільний: +230 2580692

E-mail: mkureemun@hotmail.co.uk

Графік роботи: Понеділок –П’ятниця: 08:00-17:00

 

Почесне Консульство України в Республіці Мозамбік (м. Мапуту)

Почесний консул - Абіліу де Лобау Соейру Джуніор

Адреса: Av. Armando Tivane 1554, Maputo, Mozambique

Телефон/факс: +258 21497535 (роб), мобільний: +258 823027330

E-mail: absoeiro@gmail.com; bomaputo@virconn.com

Графік роботи: Понеділок –П’ятниця: 08:00-17:00

 

Примітки:
Банківські реквізити Посольства:

Bank:                           FNB
Account/Entity Name:  EMBASSY OF UKRAINE – Consular Account
Account Number:         62411077747
Reference:                   необхідно зазначити прізвище та ім’я заявника
Branch:                        BROOKLYN
Branch Code:               251- 345
Swift Code:                  FIRNZAJJXXX