• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Тарифи консульського збору
Опубліковано 06 липня 2023 року о 13:25

Тарифи консульського збору, які діють з 01 липня 2023 року

 

 

 

ТАРИФИ 
консульського збору в доларах США та рандах ПАР, 

що справляється за вчинення консульських дій 

Посольством України в Південно-Африканській Республіці


№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у південноафриканських  рандах

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

1690

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

750

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

560

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

560

5

Прийняття на консульський облік

20

370

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

1500

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

2810

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

560

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

560

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

560

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

560

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

560

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

1500

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

5620

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

560

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

370

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

370

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

3750

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

7500

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

370

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

940

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

560

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

940

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

1870

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

1870

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

2810

2.2

на підставі рішення суду

160

3000

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

560

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

1870

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

3750

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

560

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

940

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

940

8

Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

10

190

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США або 770 рандів ПАР 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США або 6140 рандів ПАР

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США або 310 рандів ПАР

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

940

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,
та здійснення кредитних операцій:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам

30
60

560
1120

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам30
60560
1120

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

460

1.8

посвідчення заповітів

30

460

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

1550

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США або 1540 рандів ПАР

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

560

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

190

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

310

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

370

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

10

750

190

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

310

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

370

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

370

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

370

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США або 380 рандів ПАР і не більше 200 дол. США або 3070 рандів ПАР

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США або 280 рандів ПАР за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США 280 рандів ПАР і не більше 200 дол. США або 3750 рандів ПАР

16

Вчинення морських протестів

150

2810

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

370

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

560

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

2810

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

940

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

560ТЕРМІНИ ВЧИНЕННЯ КОНСУЛЬСЬКИХ ДІЙ:

 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – десять робочих днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи та сплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до п’яти робочих днів.

 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Термін - у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки, з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином заяви-анкети, необхідних документів та сплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

 

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

7. Прийняття на консульський облік.
Прийняття на тимчасовий консульський облік здійснюється в день подачі необхідних документів.
Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux