Посольство України у Південно-Африканській Республіці

, Київ 13:21

Українці у ПАР

За орієнтовними підрахунками на території ПАР проживає близько 1000 громадян ПАР українського походження та громадян України. На консульському обліку постійно або тимчасово проживають 320 громадян. Місцями їх компактного проживання є міста Кейптаун, Преторія та Йоганнесбург.

Значну кількість українців, що проживають в ПАР, складають жінки, які одружилися з громадянами ПАР. Інші соціальні групи об’єднують представників викладацького, інженерно-технічного складу та працівників сфери послуг.

У ПАР зареєстрована та діє Українська громада в Південно Африканській Республіці (УДПА, http://www.ukrainiandiaspora.co.za/) неурядова організація, що сформувалася на хвилі єднання українців у відповідь на події, які відбувалися в Україні в 2013 та 2014 роках, та російську агресію щодо України. УДПА розпочала свою діяльність з акцій протесту біля російських консульства та посольства в Кейптауні та Преторії, а з липня 2015 року отримала офіційну реєстрацію як Українська Діаспора Південної Африки ( UKRAINIAN DIASPORA IN SOUTH AFRICA NPC 2015/268702/08).

Українська Діаспора Південної Африки (УДПА) бачить своїми основними пріоритетами:

  1. Гуртування та підтримка українців, що проживають та перебувають в ПАР;
  2. Поширення українства, української мови та підтримка інтересів держави України на території ПАР
  3. Сприяння налагодженню науково-освітніх, культурних, соціальних та економічних зв’язків між Україною та ПАР;
  4. гуманітарна допомога українцям в Україні та співпраця з іншими неурядовими та міжнародними організаціями для здійснення гуманітарної діяльності.

 

УДПА запрошує долучатися усіх українців які постійно та тимчасово проживають в ПАР, а також іноземців які цікавляться та люблять Україну.

Для того, щоб долучитися до інформаційної розсилки напишіть на admin@ukrainiandiaspora.co.za 

 

Також долучайтеся до Facebook сторінок українців:  

Ukrainian community in South Africa https://www.facebook.com/groups/774358462608956/?fref=ts

Ukrainians in Cape Town https://www.facebook.com/UkrainiansInCapeTown/?fref=ts

Проект «Українська школа» для дітей 2-17 років, які проживають на Кейптаунщині – звертайтесь до Дзвінки dzvinka@ukrainiandiaspora.co.za

 

Слід зазначити, що громадяни ПАР українського походження та громадяни України, які проживають в ПАР, інтегровані в південноафриканське суспільство. На жаль, практично відсутні умови для забезпечення освітніх, культурних та мовних прав і потреб закордонних українців. Етнічні українці фактично не представлені серед політичної, урядової, бізнесової, наукової, культурної, мистецької еліти країни перебування.

За часів апартеїду розбіжності між етнічними групами базувалися на Законі про освіту банту №47 1953 року, Законі про освіту кольорових №47 1963 року та Законі про освіту індійського населення №61 1965 року.

Після повалення апартеїду відносини між національними меншостями в ПАР регулюються Конституцією ПАР 1996 року, Південноафриканським законом щодо шкільної освіти (1996 р.), Законом щодо національної політики про освіту (1996 р.). Законодавчими актами ПАР представникам національних меншин забезпечується право на використання рідної мови, отримання освіти на рідній мові та надання роз’яснення на рідній мові у разі арешту, затримання та висунення обвинувачень. Також громадянам ПАР, представникам етнічних меншин гарантується право на повагу їх культурних традицій, участь у традиційних культурних зібраннях та органах.

У 1997-1998 рр. було засновано Комісію з питань розвитку та захисту культурних, релігійних та лінгвістичних прав населення ПАР, яка займається питанням національних меншин. Зазначена Комісія діє у відповідності до п. 5 Закону про права.

Слід зазначити, що серед української діаспори спостерігається досить високий процент людей з вищою освітою. Українці Південної Африки, як правило, вільно володіють англійською мовою а деякі навіть намагаються брати участь у громадському житті країни.

В релігійному відношенні українська діаспора в ПАР поділяється на православну та греко-католицьку. Незважаючи на значну присутність греко-католиків в Південній Африці, православних українців в ПАР більше, десь близько двох третин.

Однією з головних проблем української діаспори в Південній Африці є її асиміляція з російським оточенням, на що впливає незначна кількість українців які мешкають в ПАР, відсутність україномовних засобів масової інформації — і де в чому спільність з росіянами, зокрема в релігії.

На жаль, в Південній Африці не має жодної української церкви, більшість українських громадян відвідують Російську православну церкву Московського Патріархату.

Здебільшого українська діаспора є російськомовною, за даними демографічних досліджень, українською мовою спілкується лише 30 відсотків південноафриканських українців.

Молоде покоління українців, яке народилося в ПАР, поступово «розчиняється» в місцевому середовищі і все більше асоційює себе з пересічними південноафриканцями європейського походження, забуваючи про українське коріння. Це становить реальну загрозу зникнення української громади в Південній Африці через порівняно нетривалий історичний проміжок часу. Ця проблема є зрозумілою для Посольства, яке намагається пристосовувати форми і методи своєї роботи до реалій сьогодення як в Південній Африці, так і в Україні.

Певні позитивні зрушення в цьому напрямку відбулися після 2004 року, коли вперше було створено при МЗС управління з питань зв’язків з закордонним українством, розроблена концепція і програма співпраці з діаспорою та виділені кошти.

Під час зустрічей дипломатів ПУ з українськими громадянами, останніми неодноразово висловлювалось побажання щодо започаткування трансляції україномовних телерадіокомпанії, зокрема УТР «Українське телебачення і радіомовлення».

Окремо українською громадою ПАР порушувалось питання щодостворення культурно-інформаційного центру у складі Посольства. Водночас, на сьогодні в українській дипломатичній установі в ПАР відсутні реальні можливості для відкриття такого центру у складі Посольства (перш за все немає приміщення, яке могло б бути використане для центру, а також недостатнє фінансування, нестача людських ресурсів тощо).

До проблемних питань у сфері забезпечення мовних та культурних прав українців можна віднести відсутність тематичних матеріалів, пересувних виставок архівних та фото- матеріалів, репродукцій з публікаціями каталогів українською та англійською мовами та фільмів.

Водночас, слід зазначити, що незважаючи на незначну кількість української діаспори, відсутність належної фінансової підтримки з боку України та безліч нагальних проблем, останнім часом серед молодого покоління українців проживаючих в ПАР значно зріс інтерес до України, зокрема її історії, культури та традицій, поступово зростає кількість людей, які визнають себе українцями.