Посольство України у Південно-Африканській Республіці

, Київ 23:26

Тарифи консульського збору

Тарифи консульського збору, які діють з 16 квітня 2017 року

 

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

 Посольством України в Південно-Африканській Республіці

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Найменування консульських дій

 

 

Тарифна ставка

у рандах ПАР (R)

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

420

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

1960

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

2800

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

980

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

420

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

700

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

280

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

280

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

2100

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

2800

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

560

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

560

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

560

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

560

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

560

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

1400

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

4200

10

Видача довідки про належність до громадянства України

420

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

420

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

2800

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

4200

 

 

ІIІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

910

 

 

дворазової                                                                              

910

 

 

багаторазової

910

 

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

910

 

 

дворазової

910

 

 

багаторазової

910

 

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

багаторазової

910

 

*

 

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

     

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

210

2

Видача витребуваного документа

840

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

1260

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

140

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

560

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

2800

4

Видача довідки про засвідчення документу.

280

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

700

2

Реєстрація шлюбу

1400

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

2100

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

1680

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

2100

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

560

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

2100

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

4200

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

840

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

1400

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

1400

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

- дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

- іншим особам

 

 

 

1 % суми договору, не нижчої дійсної  вартості транспортного засобу, іншої  самохідної машини, механізму, але не  менше 50 дол. США або 700 рандів  ПАР;

 5 % суми договору, не нижчої дійсної  вартості транспортного засобу, іншої  самохідної машини, механізму, але не  менше 400 дол. США або 5600 рандів  ПАР

 

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 1 % суми договору, але не менше 20  дол. США або 280 рандів ПАР

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

840

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

 

700

1400

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

700

1400

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

 консульський збір визначається за  ставками, передбаченими підпунктами  “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

840

є)

- посвідчення заповітів

700

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

2800

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

 0,5 % суми спадщини, але не менше 100  дол. США або 1400 рандів ПАР

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

2800

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

420

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

420

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

840

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

700

 

140

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

420

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

420

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

420

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

420

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

 0,5 % загальної вартості за кожен  місяць зберігання, що почався, але  не менше 25 дол. США або 350  рандів ПАР і не більше 200 дол.  США або 2800 рандів ПАР

 

14

Прийняття на зберігання документа

 40 дол. США або 560 рандів ПАР за  кожен місяць зберігання, що почався

 

15

Вчинення виконавчих написів

 1 % суми, що стягується, або 1 %  вартості майна, яке підлягає  витребуванню, але не менше 15 дол.  США або 210 рандів ПАР і не більше  200 дол. США або 2800 рандів ПАР

 

16

Вчинення морських протестів

1680

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

420

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

420

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

 у розмірі встановлених ставок за  відповідні дії, (крім цього  сплачуються витрати, пов’язані з  виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

1400

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

70

               

 

VIIІ. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

840

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

 у розмірі встановлених ставок за  відповідні дії (крім цього  сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів  і довідок) заявнику рекомендованим  листом або кур’єрською поштою)

 

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

4200

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

2100

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

700

 

ТЕРМІНИ ВЧИНЕННЯ КОНСУЛЬСЬКИХ ДІЙ:

 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – десять робочих днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи та сплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до п’яти робочих днів.

 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Термін - у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки, з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином заяви-анкети, необхідних документів та сплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

 

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

7. Прийняття на консульський облік.
Прийняття на тимчасовий консульський облік здійснюється в день подачі необхідних документів.
Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.


Консульський відділ Посольства України в Південно-Африканській Республіці
Керівник: Юркін Олександр Вікторович
Консул
Адреса: 398 Marais Str., Brooklyn 0181, Pretoria. Переглянути на мапі
Телефон: (2712) 010-0745, дод. 105
Факс: (2712) 460-1944
Ел. пошта: consul_za@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок з 15:00 до 17:00

Вівторок з 9:00 до 12:00

Середа з 9:00 до 11:00 - прийом для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Четвер з 15:00 до 17:00

П'ятниця з 9:00 до 12:00 

Документи подаються особисто. Документи, надіслані поштою, будуть залишені без розгляду.

Телефонні дзвінки з консульських питань приймаються:

  • у Понеділок, Четвер: з 09:00 до 13:00
  • у Вівторок, Середу та П'ятницю: з 14:00 до 18:00

крім вихідних та святкових днів.

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприймальний час.

Межі консульського округу:

Південно-Африканська Республіка, Ботсвана, Замбія, Зімбабве, Лесото, Маврикій, Мадагаскар, Мозамбік, Намібія, Свазіленд

 

Почесне Консульство України в Республіці Маврикій (м. Порт-Луї)

Почесний консул - Абдул Махабуб Куріман

Адреса: Royal Road, St Julien, Union Flacq, Mauritius.C/O

Телефон/факс: +230 4128710 (роб), мобільний: +230 2580692

E-mail: mkureemun@hotmail.co.uk

Графік роботи: Понеділок –П’ятниця: 08:00-17:00

 

Почесне Консульство України в Республіці Мозамбік (м. Мапуту)

Почесний консул - Абіліу де Лобау Соейру Джуніор

Адреса: Av. Armando Tivane 1554, Maputo, Mozambique

Телефон/факс: +258 21497535 (роб), мобільний: +258 823027330

E-mail: absoeiro@gmail.com; bomaputo@virconn.com

Графік роботи: Понеділок –П’ятниця: 08:00-17:00

 

Примітки:

Банківські реквізити Посольства:
Bank:                           FNB
Account/Entity Name:  EMBASSY OF UKRAINE – Consular Account
Account Number:         62411077747
Reference:                   необхідно зазначити прізвище та ім’я заявника
Branch:                        BROOKLYN
Branch Code:               251- 345
Swift Code:                  FIRNZAJJXXX